change language
change languageDanmark-Amerika Fondet
Fulbright Kommissionen

Nørregade 7A, 1. tv
1165 København K

Åbningstider:
Mandag - fredag 09:00 - 16:00

Telefontid:
Mandag - fredag 09:00 - 15:00 
Tlf.: 3532 4545

 

©2008 - updated 10-2014

| Print |

PRAKTIK I USA

Grundet omlægning i USA hos American-Scandinavian Foundation er Danmark-Amerika Fondet ikke længere direkte involveret i praktikprogrammet.

Se American-Scandinavian Foundation's hjemmeside http://www.amscan.org/training.html for yderligere oplysninger og kontaktdetaljer.


Generelle regler for visumproces
J1 visum og DS-2019 formular

For at blive praktikant i USA skal du søge et J-1 visum. Helt simpelt ser processen sådan her ud: Praktikplads à DS-2019 formular à Visuminterview. Du har allerede fundet en praktikplads og skal nu i gang med at søge om dit DS-2019 dokument. Uden dette dokument kan du ikke komme til visuminterview på Den amerikanske Ambassade i København og uden visuminterview, kan du ikke få et visum.

For at få udstedt en DS-2019 formular skal både du og praktikstedet godkendes i forhold til de amerikanske visumregler.

Hvordan kvalificerer du?

Udover de krav der stilles til praktikstedet, så skal du som praktikant også leve op til bestemte krav:

Du skal være studerende eller være blevet færdig med en videregående uddannelse indenfor de sidste 12 måneder

eller

Du skal være færdiguddannet og have mindst et års arbejdserfaring indenfor dit studiefelt. Hvis du ikke har en videregående uddannelse, men har mindst fem års arbejdserfaring indenfor dit felt, så kan du også kvalificere til et J-visum.

Reglerne for J-1 visum er bygget op omkring studerende ved de videregående uddannelser, og det kan give problemer for studerende på erhvervsuddannelser i Danmark. Hvis du ikke har taget en gymnasial eksamen, inden du er startet på din erhvervsuddannelse, kan det være meget svært at kvalificere til et J-1 visum. Kontakt endelig Danmark-Amerika Fondet, hvis du har spørgsmål til dette.

Hvordan søger du?

For at søge et J-1 visum skal du først og fremmest kontakte en visumsponsor. De vil fortælle dig, hvordan du starter ansøgningsprocessen. Hvis du skriver en mail, så er det en god idé at oplyse, hvor du studerer, hvor du skal i praktik, og hvornår du gerne vil starte.

Læs mere om intern- og trainee-visum og find en oversigt over godkendte visumsponsorer her. http://j1visa.state.gov/programs

Hvor lang tid tager det?

Hele ansøgningsprocessen tager gerne 2-3 måneder. Det kommer alt sammen an på, hvor hurtig du er til at samle dine papirer sammen og hvor hurtig dit praktiksted er om at svare på mails og sende deres del af ansøgningen.

Hvilke visumkrav stilles der til en praktikplads?

Nedenfor finder du de relevante visumkrav til virksomheden:

 • Virksomheden skal have et Employer Identification Number.
 • Virksomheden skal have en Workman’s Compensation Insurance Policy, som lever op til den enkelte delstats regler.
 • Virksomheden skal have en amerikansk adresse samt et fysisk kontor i USA.
 • Virksomheden skal udfylde og underskrive en praktikplan (en DS-7002).
 • Virksomheden skal have tilstrækkelige ressourcer til vejledning og opsyn under praktikopholdet.
 • Hvis virksomheden har under 3 millioner dollars i indtægter om året eller mindre end 25 medarbejdere, så skal de undergå et såkaldt ”site-visit” af visumsponsoren.

Nedenfor finder du de relevante krav til dit praktikophold:

 • Du skal arbejde minimum 32 timer om ugen.
 • Dine arbejdsopgaver skal være studierelevante.
 • Du må maksimum lave 20 procent kontorarbejde (kopiering, arkivering, receptionistarbejde).
 • Du må ikke have nogen patientkontakt (hverken med mennesker eller dyr).
 • Du må ikke arbejde med børn under 8 år.

Hvor længe kan du være af sted?

Du kan komme af sted i max 12 måneder, dog max 6 måneder ved ulønnet praktik hvis du er studerende eller nyuddannet. Du vil i sjældne tilfælde kunne komme af sted i 18 måneder, hvis du er trainee. Indbygget i dit J-1 visum er 30 dages turistvisum både før og efter dine officielle visumdatoer. Det vil sige, at du kan rejse ind i USA 30 dage inden din startdato (hvis dit visum er på plads) og blive i USA 30 dage efter din slutdato.

Kan du blive og arbejde bagefter?

Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager offentlige midler (som fx SU) under dit ophold, så vil du være underlagt den såkaldte Two-Year Home-Country Physical Requirement. Det betyder, at du skal bevise bopæl i Danmark i to år, inden du kan søge arbejdsvisa H og L, arbejdstilladelse i forbindelse med K-visum samt immigrantvisum til USA. Du vil stadig kunne rejse på ferie, studere eller deltage i konferencer i USA. Du vil også kunne søge et andet arbejdsvisum end de nævnte.

Læs mere om denne regel her. http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_1288.html

Hvordan er jeg forsikret?

Forsikring i USA er meget anderledes end i Danmark og de arbejdsretslige krav til hvordan en arbejdsgiver skal forsikre sine medarbejdere (hvorunder også hører praktikanter, da der er tale om kontraktlignende forhold) varierer fra delstat til delstat i USA.Da erstatningskrav i USA samtidig er kendt for at være meget høje og retssager dyre, er det ikke muligt at få et dansk forsikringsselskab til at tegne en forsikring for den enkelte praktikant, der dækker fuldstændigt under praktikken.

Vi opfordrer dig til at kontakte din amerikanske arbejdsgiver, så du ved, om du eventuelt er dækket af arbejdsgivers forsikring i forbindelse med din praktik og i positiv fald, hvad dækningen består af. Det er nødvendigt, at du tager stilling til, om du vil risikere at tage i praktik i USA på baggrund af den forsikringsdækning, du har via rejseforsikringen og eventuel tillige via din amerikanske arbejdsgiver. Det er alene dig selv, der kan bedømme, om du vil acceptere at tage af sted på disse vilkår. I så fald er ansvaret dit eget.

Udgifter

Der er følgende udgifter til forsikringer og gebyrer i forbindelse med at søge et praktikvisum til USA:

Forsikringer
Du skal have en forsikring der dækker både sygdom, ulykke, bagage og indbo.

 

Gebyrer

Du skal betale et administrationsgebyr til din visumsponsor. Det varierer fra sponsor til sponsor, hvor høje disse gebyrer er, og hvordan de beregnes.

SEVIS gebyr. SEVIS står for Student Exchange Visitor Information System, og det er en database hvor alle internationale studerende og praktikanter til USA registreres.

Gebyr til den Amerikanske Ambassade

 

Har du spørgsmål angående vores praktikprogram, er du velkommen til at kontakte Program Coordinator Anne Villumsen på telefon 35 32 45 45 eller e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .